I slipped inbetween two wor(l)ds Om søvnløs Kontakt 


Søvnløs består av Lowri Rees og Maja Roel. Vi har siden 2007 jobbet med ulike prosjekter som blander film og scenekunst.

Vårt hovedprosjekt er I slipped inbetween two wor(l)ds, hvor vi gjennom ulike produksjoner har tematisert kjønn og kategorier. Under Landing 2008 ble en av disse produksjonene utviklet og spilt på en helekopterlandingsplass på St. Olavs hospital i Trondheim, mens en annen turnerte med Den kulturelle skolesekken i Trøndelag mellom 2008 og 2010.

I 2010 produserte Søvnløs Vill og snill, et annet forestillings- og formidlingsopplegg som turnerte med Den kulturelle skolesekken i Trøndelag samme år.


Maja Roel jobber som danser og koreograf. Hun har både en teoretisk og praktisk utdannelse innenfor scenekunst, fra Høyskolen for Scenekunst i Amsterdam, Skolen for Samtidsdans og Universitetet i Oslo (teatervitenskap).

Hun har utviklet en rekke sceniske verker alene og i ulike konstellasjoner som både Søvnløs og Coopertest kompaniet. Prosjektene har tematisert døden, hysteri, kjønn og kategorier, makt og ondskap, og har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd og flere andre instanser.

Maja Roel er i perioden 2013 til 2015 innehaver av arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere fra Statens kunstnerstipend. Hun er en del av scenekunstkollektivet Soria Laboratoria, hvor hun deler kontor og prøvelokale med 16 andre kunstnere fra teater- og dansefeltet i Oslo.

Nettside: www.majaroel.no

 

Lowri Rees jobber med film og teater. Hun har utdannelse i dokumentarfilmregi fra Høgskolen i Lillehammer samt teaterutdannelse fra Kiklos Scuola Di Teatro i Italia.

Blant filmer hun har regissert er Grenseland, som vant Terje Vigen-prisen ved Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2007 og deltok på andre festivaler, Anthony og Josephine i Norge som vant juryens spesialpris ved Minimalen Kortfilmfestival, fikk hederlig omtale ved Femmina Film Festival, og ble vist på NRK,og Samson på reise, vist på NRK Super, tatt ut til barneprogrammet ved Kortfilmfestivalen i Grimstad 2011 samt nominert til kulturdepartementets menneskerettspris for kortfilm.

Hun har jobbet med sceneprosjekter gjennom Søvnløs og i andre konstellasjoner.

Nettside: www.lowrirees.no