I slipped inbetween two wor(l)ds Om søvnløs Kontakt


Forestillingen er knyttet opp mot en workshop hvor temaene det maskuline, det feminine og det «inbetweene» jobbes med både gjennom fysiske oppgaver, film, iscenesettelser av situasjoner og refleksjon. Slik ønsker vi å skape en helhet hvor elevene blir bevisstgjort egne forestillinger om kjønn og introdusert for muligheten av et større kjønnsmangfold.

Ved at elevene jobber med temaet gjennom bevegelse og film, får de erfaring med og kunnskap om virkemidler innenfor scenekunst og film.

Vi jobber ut fra stikkordene ufarliggjøring, letthet og spontanitet.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å få tilsendt DVD med dokumentasjon av workshop.

 

Målsettinger ved workshopen:

  • Bevisstgjøre elever på at kategorier i samfunnet ikke er konstante og bestemte.

  • Åpne opp muligheten for en større variasjon av væremåter som mann, kvinne eller «inbetween».

  • Å skape en inkluderende setting hvor elevene jobber skapende med uttrykksformene film og dans/scenekunst.